خدمات برش و مارکینگ

مجموعه نانو لیزر با داشتن پیشرفته ترین ماشین آلات فایبر لیزر در بخش برش لیزر و مارکینگ فلزات و غیر فلزات آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مارکینگ غیر فلزات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نمونه مارکینگ فلزات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نمونه قطعات برش آلومینیوم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نمونه برش آهن
نمونه برش آهن
نمونه برش آهن
نمونه برش آهن
نمونه برش آهن
نمونه برش آهن

نمونه قطعات برش آهن

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نمونه قطعات برش استیل

نمونه قطعات برش استیل
نمونه قطعات برش استیل
نمونه قطعات برش استیل
نمونه قطعات برش استیل